★★ Stjerner i sikte ★★

★★ Årets opptak er gjennomført og Pikekoret IVAR ønsker 6 smekre røyer velkommen ★★

Bassediva: Karina Karamellala

Alterinne Mina Flexita

Alterinne: Gunvor Motoranza

Alterinne: Andrea Budeia

2. Soppis: Anne Merethe Cosmos

2. Soppis: Åsa Stradivarius

★★ Gratulerer ★★