Media

IVAR synger Hej lad oss danse

IVAR synger KJELL gjennom 20 år

IVAR synger Ivarinner

 

IVAR synger Waterloo

 

IVAR synger Gro

 

IVAR synger til IVAR (oppvarmingsøvelse blir til bursdagspresang)

 

 

IVAR synger drøym ein liten draum

 

IVAR synger Bendik og Årolilja