Alterinner ☀

Alterinnene hevder høylytt at Alt er Vin. Man må dermed forstå at alle toner fra den kanten er som vin for en tørst strupe. Alterinnene synger verken veldig høyt eller veldig lavt, men ganske mye opp og ned. Mange Alterinner har et anstrengt forhold til tonen H. Alterinnene har sjelden melodistemmen, og nesten alltid de vanskeligste og mest sprettende notearkene. Forøvrig har Alterinner en dragning mot diademer.

Kristi Trickolini ☀

Julia Jäbomma ☀

Selma Alpimelka ☀

Ingrid Caprauka ☀

       Charlotte Gallina DJ-Diva, og Doktorinne ☀

            Solveig Latterita☀Graskurserinne, Korbar-ansvarlig, Korrespondøse, Talerinne/Skålerinne og Blitzerinne

              Kristine Kulturella ☀

 Ester Alida Plongéa 

Malin Passiona Carrota☀Blitzerinne, Fanerinne og Skjoldbeskytterinne, Kollektivarinne, Loggerinne, Talerinne/Skålerinne og stemmeansvarlig

Marte Elphaba☀